Jak wyczyścić zawartość schowka?

przez | 2024-01-20

Jak wyczyścić schowek? Można np. skorzystać z Win32API. Poniższy kod jest zgodny zarówno z 32- jak i 64-bitową wersją pakietu Office.

#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function EmptyClipboard Lib "user32" () As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function CloseClipboard Lib "user32" () As LongPtr
#Else
  Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function EmptyClipboard Lib "user32" () As Long
  Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
#End If

Sub CzyscSchowek()
  Dim odp as Long
  odp = MsgBox("Czy chcesz wyczyścić zawartość schowka? ", vbYesNo Or vbInformation)
  If odp = vbNo Then Exit Sub
  

  OpenClipboard (0&)
  EmptyClipboard
  CloseClipboard
End Sub

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.