Download

Tutaj znajdują się ciekawe makra do pobrania.

modPESELDamian Daszkiewicz09.02.2024
Moduł zawierający funkcje walidujące poprawność numeru PESEL. W module mamy następujące funkcje:
CzyPoprawnyPESEL(PESEL) – zwraca PRAWDA/FAŁSZ
strCzyPoprawnyPESEL(PESEL) – j.w. ale zwraca ewentualny OPIS błędu
DataUrodzeniaPESEL(PESEL) – wyciąga z numeru PESEL datę urodzenia (zwraca wartość 0 gdy data jest niepoprawna)
PlecPESEL(PESEL) – wyciąga oznaczenie płci z numeru PESEL
modOgonkiDamian Daszkiewicz09.02.2024
Moduł zawierający funkcję zastępującą polskie ogonki ich łacińskimi odpowiednikami np. z tekst żółw zostanie zamieniony na zolw. W module znajduje się funkcja o nazwie UsunPolskieLitery
modSumyKontrolne Damian Daszkiewicz09.02.2024
Moduł zawierający funkcje walidujące numer NIP i REGON. Moduł zawiera funkcje:
CzyPoprawnyNIP – zwraca wartość PRAWDA/FAŁSZ
CzyPoprawnyREGON – zwraca wartość PRAWDA/FAŁSZ obsługuje numery REGON w formacie 9 i 14 cyfrowym