Jak dodać wydarzenie do kalendarza

przez | 2024-03-24

Pisząc makro np. w Excelu możemy np. odczytać dane z arkusza i na ich podstawie dodać nowe wydarzenie w domyślnym kalendarzu w programie Outlook. Oto przykładowy kod dodający przykładowe godzinne wydarzenie w dniu jutrzejszym o 10:00

Option Explicit

Sub DodajWydarzenie(StartDate As Date, EndDate As Date, Subject As String, Location As String, Body As String, Reminder As Long)
  Dim objOutlook As Object
  Dim objNamespace As Object
  Dim objCalendar As Object
  Dim objWydarzenie As Object
  
  Const olFolderCalendar = 9
  Const olFormatHTML = 2
  
  Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
  Set objNamespace = objOutlook.GetNamespace("MAPI")
  Set objCalendar = objNamespace.GetDefaultFolder(olFolderCalendar)
  Set objWydarzenie = objCalendar.Items.Add
  
  With objWydarzenie
    .Subject = Subject
    .Start = StartDate
    .End = EndDate
    .Location = Location
    .Body = Body
    .ReminderSet = True
    .ReminderMinutesBeforeStart = Reminder
    .Save
  End With
  
  Set objWydarzenie = Nothing
  Set objCalendar = Nothing
  Set objNamespace = Nothing
  Set objOutlook = Nothing
End Sub


Sub TestDodajWydarzenie()
  Dim StartDate As Date
  Dim EndDate As Date
  Dim Temat As String, Lokalizacja As String, Opis As String
  
  'Spotkanie - jutrzejszy dzień o 10:00:00
  StartDate = Date + 1 + TimeSerial(10, 0, 0)
  
  'Koniec spotkania = start + 1 godzina
  EndDate = DateAdd("h", 1, StartDate)
  
  Temat = "Spotkanie z Jankiem"
  Lokalizacja = "Kraków"
  Opis = "Plan spotkania: " + vbCrLf
  Opis = Opis + "- Punkt1" + vbCrLf
  Opis = Opis + "- Punkt2" + vbCrLf
  Opis = Opis + "- Punkt3"
  
  Call DodajWydarzenie(StartDate, EndDate, Temat, Lokalizacja, Opis, 15)
End Sub

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.