Zmiana koloru komórki

Aby dane w komórkach były czytelniejsze można zmienić kolor tekstu w komórce, lub kolor tła komórki. Można napisać makro, które sprawdza, czy wartość w danej komórce spełnia określone kryteria i w zależności od tego zmienia kolor komórki. Aby zmienić kolor tekstu w komórce należy przypisać odpowiednia wartość (kod koloru) właściwości Font.Color obiektu Cells. Aby zmienić kolor tła komórki należy przypisać kod koloru właściwości Interior.Color obiektu Cells.

Kod koloru najlepiej jest uzyskać z funkcji o nazwie RGB. Model przestrzeni barw RGB składa się z trzech barw: czerwonej, zielonej i niebieskiej (R-Red, G-Green, B-Blue). Każdy z kolorów może występować w różnym natężeniu (od 0 do 255, gdzie 0 to brak składowej a 255 to jej maksymalna wartość). Poniższa Tabela przedstawia kilka najpopularniejszych kolorów z podanymi odpowiadającymi im proporcjami natężenia barw R, G i B

KolorSkładowa czerwona
( R)
Składowa zielona
 ( G )
Składowa niebieska
( B )
Czarny000
Niebieski00255
Zielony02550
Cyjan0255255
Czerwony25500
Magenta2550255
Żółty2552550
Biały255255255

Poniższy Listing przedstawia prosty przykład zmiany koloru tła i tekstu pięciu pierwszych komórek w kolumnie A.

Sub Kolory()
  'Czerwone tło
  Cells(1, 1).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
  'Zielone tło
  Cells(2, 1).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
  'Niebieskie tło
  Cells(3, 1).Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
  'Żółte tło
  Cells(4, 1).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)

  'Biały tekst na czarnym tle
  Cells(5, 1).Interior.Color = RGB(0, 0, 0)
  Cells(5, 1).Font.Color = RGB(255, 255, 255)
  Cells(5, 1).Formula = "Tekst"
End Sub

Wróć do spisu treści