Włączanie karty Deweloper

Po włączeniu programu Excel na wstążce mamy następujące karty:

  • Plik
  • Narzędzia główne
  • Wstawianie
  • Rysowanie (w nowszych wersjach)
  • Układ strony
  • Formuły
  • Dane
  • Recenzja
  • Widok
  • Pomoc (w nowszych wersjach)

Możemy mieć też jakieś inne dodatkowe karty, jeśli instalowałeś jakieś dodatki. Natomiast przyda nam się karta Deweloper, która fabrycznie jest ukryta (znajdują się tam narzędzia dla programistów, czyli zwykłemu pracownikowi biurowemu ta karta jest niepotrzebna).

Aby ją włączyć należy kliknąć na kartę Plik a następnie wybrać polecenie Opcje.

Pojawi się okno dialogowe Opcje programu Excel. Należy wybrać zakładkę Dostosowywanie wstążki a następnie po prawej stronie należy „zaptaszkować” kartę Deweloper i kliknąć w przycisk OK. Od teraz karta Deweloper będzie już zawsze widoczna (chyba, że ktoś z powrotem ją wyłączy).

Teraz powinna się pojawić na wstążce karta Deweloper, na której będą się znajdowały polecenia związane z makrami. Nas w tym kursie będą interesowały głównie polecenia znajdujące się w grupie poleceń Kod.

Uwaga: kartę Deweloper należy ręcznie włączyć w każdym programie pakietu Office. Ponieważ kilka pierwszych lekcji będzie dotyczyć programu Word to w ramach utrwalenia wiadomości włącz pokazywanie karty Deweloper w programie Word.

Wróć do spisu treści