Umieszczenie przycisku uruchamiającego makro na pasku szybki dostęp

Jeśli dane makro będzie często uruchamiane, to warto jest umieścić przycisk wywołujący je na pasku szybki dostęp. Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:

  1. Nad wstążką należy kliknąć w „strzałeczkę w dół” na pasku szybki dostęp (to ten pasek z ikonkami dyskietka, cofnij, ponów i ewentualnie innymi dodanymi w czasie późniejszym przyciskami
  1. Z menu rozwijanego wybierz opcję Więcej poleceń.
  2. W oknie dialogowym Opcje programu Word w liście rozwijanej Wybierz polecenia z (u góry okna dialogowego) należy wskazać Makra (4 pozycja „od góry”)
  3. Należy wybrać odpowiednie makro np. Normal.NewMacros.RobTwardeSpacje
  4. Następnie należy kliknąć w przycisk Dodaj>>
  1. Po prawej stronie pojawi się dodane przez nas na pasek szybki dostęp makro. Można je zaznaczyć i kliknąć w przycisk Modyfikuj aby zmienić ikonę naszego przycisku w polu Nazwa wyświetlana można wpisać przyjaźniejszą nazwę i kliknąć w przycisk OK.
  2. W oknie dialogowym Opcje programu Word należy kliknąć w przycisk OK.
  3. Gratuluję, na pasku szybki dostęp pojawiła się ikonka, która wywołuje Twoje ulubione makro!

Wróć do spisu treści