Procedury (podprogramy)

Pisząc dłuższe makro natrafimy na taki problem, że kod będzie dość długi (niektóre makra mają nawet kilkadziesiąt tysięcy linii kodu!). Pewne fragmenty kodu mogą być potrzebne w kilku różnych miejscach. Z tego powodu warto jest rozdzielić makro na kilka procedur (i funkcji). Dzięki temu nasz program zyska na czytelności. Każda procedura powinna wykonywać jedną konkretną czynność. Dodatkowo może się okazać w przyszłości, że niektóre z naszych procedur mogą zostać skopiowane do innego makra. Ciało procedury jest zawarte pomiędzy słowami kluczowymi SubEnd Sub. Poniższy Listing prezentuje proste makro, w którym utworzyłem dwie pomocnicze procedury KolorujArkuszWypełnijArkuszDanymi. Procedura ProceduryPrzykład uruchamia po kolei te dwie procedury. Oczywiście wszystkie te instrukcje mogłyby być zawarte w jednej procedurze, jednak w miarę rozrastania się kodu warto jest przenosić pewne fragmenty kodu wykonujące niezależne od siebie czynności do osobnych procedur

Sub KolorujArkusz()
  Dim Licznik As Long
  
  For Licznik = 1 To 25
    Cells(Licznik, 1).Interior.Color = RGB(Licznik * 10, 0, 0)
  Next Licznik
End Sub

Sub WypełnijArkuszDanymi()
  Dim Licznik As Long
  
  For Licznik = 1 To 25
    Cells(Licznik, 2).Formula = Licznik
  Next Licznik
End Sub


Sub ProceduryPrzykład()
  KolorujArkusz
  WypełnijArkuszDanymi
End Sub

Wróć do spisu treści