Nagranie przykładowego makra

Ponieważ najlepszą formą nauki jest wykonywanie praktycznych ćwiczeń, więc wyjaśnię, w jaki sposób można nagrać makro, które usuwa „wiszące spójniki” z końca wiersza. Można by było to zrobić ręcznie, poprzez przeglądnięcie całego dokumentu. Natrafiając na spójnik znajdujący się na końcu wiersza należy skasować spację znajdującą się za owym spójnikiem a w jej miejsce wstawić „twardą spację”[1]. Wtedy taki „wiszący spójnik” zostanie „przyklejony” do następnego wyrazu i Word automatycznie przeniesie go do następnego wiersza. Proces ten można zautomatyzować poprzez nagranie makra, które będzie można użyć w przyszłości. Aby nagrać to makro należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz dokument, w którym należy usunąć wiszące spójniki
 2. Na karcie Deweloper kliknij w przycisk Zarejestruj makro
 3. W oknie dialogowym Rejestrowanie makra należy wpisać nazwę makra (nazwa makra nie może zawierać spacji, ani zaczynać się od cyfry). Przykładową poprawną nazwą makra jest RobTwardeSpacje.
 4. Ponieważ z nagranego makra będziemy korzystać także we wszystkich przyszłych dokumentach, więc w polu Przechowuj makro w: wybierz Wszystkie dokumenty (Normal.dotm)
 5. Od teraz nasze czynności będą nagrywane. W tym czasie nie wolno wykonywać innych czynności, niż te, które mają być nagrane. Pod kursorem myszy pojawiła się ikonka przedstawiająca kasetę video. Jest to dla nas znak, że w danej chwili jest włączone rejestrowanie
 6. Następnie na karcie Narzędzia główne kliknij w przycisk Zamień.
 7. Pojawi się okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie (Rys. 1)
 8. W polu Znajdź wpisz <spacja><spójnik><spacja> np. <spacja>w<spacja>
 9. W polu Zamień na wpisz <spacja><spójnik>^s (^s – to znak specjalny Spacja nierozdzielająca)
 1. Kliknij w przycisk Zamień wszystko.
 2. Następnie w polu Znajdź i zamień wpisz kolejny przyimek, którego również nie chcemy mieć na końcu linii (należy uważać, aby zawsze w polu Znajdź było wpisane <spacja><spójnik><spacja> a w polu Zamień na <spacja><spójnik>^s gdyż w przeciwnym przypadku ćwiczenie nie wyjdzie) i kliknij w przycisk Zamień wszystko. Te czynności powtarzamy kolejno dla każdego spójnika, którego nie chcemy na końcu linii (np. a, o, i, w, z)
 3. Po wykonaniu wszystkich zamian należy zamknąć okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie a następnie wyłączyć rejestrację makr (na karcie Deweloper należy kliknąć w przycisk Zatrzymaj rejestrowanie.
 4. Word za każdym znajdującym się spójnikiem dodał twarde spacje. Oprócz tego wykonane przez Ciebie czynności zostały zarejestrowane. W przyszłości, aby usunąć z innego dokumentu wiszące spójniki wystarczy tylko uruchomić nagrane makro.

Wróć do spisu treści


[1] Zwaną również spacją niepodzieloną