Liczby losowe

Czasami potrzebujemy wylosować jakieś liczby (np. chcemy aby komputer powiedział, jakie numery skreślić w lotto, albo bardziej przyziemne zastosowanie chcemy przydzielić dyżur w Wigilię losowej osobie).

Zanim przystąpimy do losowania liczb należy „uruchomić generator liczb losowych”. W tym celu należy użyć instrukcji Randomize <ziarno>. Ziarno jest pewną wartością początkową (liczba). Jeśli dwa razy użyjemy tego samego ziarna, to w obu przypadkach sekwencja liczb losowych będzie taka sama. Dlatego warto jest użyć jakiejś wartości, która za każdym uruchomieniem programu będzie inna. Taką wartością może być zmienna wbudowana Timer. Z kolei instrukcja Rnd zwraca liczbę losową (ułamkową od 0 do „prawie” 1). Oto prosty przykład losujący liczbę z zakresu od 1 do 100.

Sub Losuj()
    Dim X As Long
    
    X = Int(Rnd * 100) + 1
    MsgBox "Do tablicy przyjdzie numerek " & X, vbInformation
End Sub

Wróć do spisu treści