Komentarze

Pokrótce przytoczę jeszcze raz fragment kodu omawianego w rozdziale Zmienne.

Sub Zmienne()
  'Deklaracja zmiennych
  Dim Imie As String
  Dim Nazwisko As String
  Dim ImieNazwisko As String
  Dim A As Long, B As Long, Pole As Long

  'Przypisz zmiennym początkowe wartości
  A = 5
  B = 12
  Imie = "Adam"
  Nazwisko = "Kowalski"
  
  'Przykładowe użycie zmiennych
  Obwód = A * B
  ImieNazwisko = Imie + " " + Nazwisko
  
  'Wyświetl zawartości zmiennych ImieNazwisko oraz Obwód
  MsgBox ImieNazwisko
  MsgBox Obwód
End Sub

Znajdują się tam komentarze. Wszystko, co znajduje się po znaku apostrofa jest uznawane za komentarz i interpreter VBA ignoruje ten tekst.

Dlaczego używamy komentarzy? Otóż pisząc krótkie makro poradzisz sobie bez komentarzy. Jednak z czasem zaczniesz pisać coraz dłuższe makra (takie mające kilkaset bądź nawet kilka tysięcy linii kodu). Z pewnością będą się zdarzały takie sytuacje, że trzeba będzie poprawić jakiś fragment makra, które napisałeś np. pół roku temu (albo co gorsza – będziesz musiał poprawić makro napisane przez innego programistę). Zamiast marnować czas na żmudne analizowanie co wykonuje dany fragment kodu dobrze jest zawczasu napisać komentarz (np. ’Poniższy fragment kodu sprawdza jaki próg rabatowy przysługuje klientowi).

Drugie zastosowanie komentarzy to „chwilowe usunięcie kodu”. Przykładowo napisałeś makro które wykonuje kilka czynności. Jedną z nich jest wysłanie e-maila z raportem wykonania makra do administratora. Testując makro z pewnością będziesz modyfikować drobne fragmenty kodu i uruchamiać je po kilkanaście razy w celu sprawdzenia, czy działa jak należy. Podczas testowania makra zostanie wygenerowanych kilkanaście e-maili. Jeśli nie chcesz zamęczać administratora niepotrzebnymi raportami, możesz zakomentować linijkę odpowiedzialną za wysłanie wiadomości e-mail na czas testów, a następnie odkomentować ją po dokładnym przetestowaniu makra.

Wróć do spisu treści