Instrukcja Select Case

Czasami zadajemy użytkownikowi pytanie np. o wiek i w zależności od tego w jakim przedziale znajduje się jego wiek chcemy wyświetlić jedną z kilku(nastu) wartości. Można to zrobić przy pomocy „litanii ifów”

Sub LitaniaIFow()
  odp = InputBox("Ile masz lat?")
  
  If odp = 0 Then MsgBox "Czesc noworodku!"
  If odp >= 1 And odp <= 17 Then MsgBox "Jestes nieletni"
  If odp >= 18 And odp <= 64 Then MsgBox "Jestes w wieku produkcyjnym"
  If odp >= 65 And odp <= 100 Then MsgBox "Jestes seniorem"
  If odp > 100 Or odp < 0 Then MsgBox "Bez jaj, nie można mieć tyle lat!"
End Sub

Zwróć uwagę, że użyliśmy w niektórych IFach instrukcję and (oba warunki jednocześnie muszą być spełnione) albo or jeden z dwóch warunków musi być spełniony (albo, albo)

W takim przypadku wygodniej jest użyć konstrukcji Select Case:

Sub SelectCaseTest()
  odp = InputBox("Ile masz lat?")
  
  Select Case odp
  
  Case 0
    MsgBox "Czesc noworodku!"
    
  Case 1 To 17
    MsgBox "Jestes nieletni"
    
  Case 18 To 64
    MsgBox "Jestes w wieku produkcyjnym"
  
  Case 65 To 100
    MsgBox "Jestes seniorem"
    
  Case Else
    MsgBox "Bez jaj, nie można mieć tyle lat!"
    
  End Select
End Sub