Foldery systemowe

Czasami chcemy np. utworzyć folder na puplicie. Gdzie znajdują się pliki, które są wyświetlane na pulpicie? W zależności od wersji systemu Windows (i konfiguracji systemu) pliki, które są na pulpicie mogą być w róznych lokalizacjach np. w starszych wersjach systemu Windows był to folder: c:\Windows\Pulpit\ a w nowszych jest to zazwyczaj c:\Users\<nazwa użytkownika>\Desktop\ Tutaj musimy skorzystać z metody SpecialFolders obiektu WScript, aby poznać lokalizacje kilku folderów systemowych.

Sub GetSpecialFolderNames()
  Dim objFolders As Object
  Set objFolders = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders
  
  'Gdzie znajduje się pulpit dla danego użytkownika
  MsgBox objFolders("desktop")
  
  'Pulpit dla wszystkich użytkowników
  MsgBox objFolders("allusersdesktop")
  
  'Folder z skrótami z menu Wyślij do
  MsgBox objFolders("sendto")
  
  'Menu start
  MsgBox objFolders("startmenu")
  
  'Dokumenty (skróty do ostatnio otwieranych dokumentów)
  MsgBox objFolders("recent")
  
  'menu ulubione z IE
  MsgBox objFolders("favorites")
  
  'Folder Moje dokumenty
  MsgBox objFolders("mydocuments")
End Sub

Wróć do spisu treści