Edycja makra

Nagrywając makro Word wygenerował kod w języku VBA. Ten kod można w dowolnej chwili dostosować do własnych potrzeb. Aby dokonać edycji nagranego wcześniej makra należy wykonać następujące czynności:

 1. Na karcie Widok kliknij w przycisk Makra->Wyświetl makra (lub naciśnij kombinację klawiszy ALT+F8)
 2. W oknie dialogowym Makra należy wybrać odpowiednie makro np. RobTwardeSpacje i kliknąć w przycisk Edytuj
 1. Pojawi się okno dialogowe edytora Microsoft Visual Basic for Applications (Rys. 5) z widocznym na wierzchu kodem makra
 2. Poniższy listing przedstawia kod nagranego makra
Sub RobTwardeSpacje()
'
' RobTwardeSpacje Makro
'
'
  Selection.Find.ClearFormatting
  Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
  With Selection.Find
    .Text = " z "
    .Replacement.Text = " z^s"
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
    .Format = False
    .MatchCase = False
    .MatchWholeWord = False
    .MatchWildcards = False
    .MatchSoundsLike = False
    .MatchAllWordForms = False
  End With
End Sub

Wróć do spisu treści