Przykładowe makra

Z czasem będzie tutaj więcej przykładów. Poniżej zamieszczam przykładowe makra, które ułatwiają życie

Nowe funkcje dla Excela

UsunPolskieOgonki – funkcja usuwa polskie ogonki z tekstu. Po zaimportowaniu funkcji możesz w arkuszu wpisać =UsunPolskieOgonki(„Tęcza”) a w komórce pojawi się tekst Tecza.

mPESEL – moduł zawierający 4 przydatne funkcje dla osób, które pracują na numerach PESEL. Funkcje uwzględniają również PESELe ośób urodzonych po roku 1999.
=CzyPoprawnyPESEL(Pesel) – funkcja do prawdzania poprawności numeru PESEL (sprawdza czy data urodzenia jest prawidłowa, czy PESEL ma odpoiwednią długość, czy suma kontrolna jest poprawna) funkcja zwraca wartość PRAWDA/FAŁSZ

=strCzyPoprawnyPESEL(Pesel) – j.w. ale w razie błędu funkcja zwraca tekstowy opis jaki jest błąd w numerze PESEL

=DataUrodzeniaPESEL(Pesel) – funkcja wyciąga datę urodzenia z numeru PESEL i zwraca ją jako typ Data.

=PlecPESEL(PESEL; format) – funkcja zwraca płeć danej osoby na podstawie jej numeru PESEL (sprawdza czy 10 cyfra jest parzysta). Jako parametr format można wstawić liczbę 1, wtedy zamiast K lub M funkcja zwraca ciąg znaków Kobieta lub Mężczyzna.